Bộ GTVT tổng kết tình hình ăn hối lộ trong ngành: 5 đời nhà tôi chưa phát hiện trường hợp tham nhũng nào

Bộ GTVT vừa công bố báo cáo công tác phòng chống thamnhũng năm 2020 và cả giai đoạn 2016-2020. Theo đó, Bộ đã ban hành cơ bản đầy đủ các quy định, hướng dẫn thực hiện phòng chống thamnhũng, công khai minh bạch, kê khai tài sản, luân chuyển cán bộ…

Qua kết quả tự kiểm tra và thanh kiểm tra giai đoạn 2016-2020, các đơn vị đều chưa phát hiện trường hợp nào tham nhũng.

Cũng trong 5 năm qua, Thanh tra Bộ GTVT đã xử lý theo dõi 233 kết luận, đôn đốc yêu cầu xử lý về kinh tế số tiền gần 82 tỷ đồng, xử lý hành chính với tổ chức, các nhân viphạm.

Qua giải quyết đơn thư, khiếunại, tốcáo đã kiến nghị thu hồi ngân sách Nhà nước gần 40 tỷ đồng, thu hồi về quỹ đơn vị hơn 2,4 tỷ đồng; kiến nghị xử lý kỷluật cá nhân với mức cảnh cáo 3 người và khiển trách 6 người vi phạm. Bộ GTVT đã chuyển hồ sơ 2 vụ việc sang cơ quan công an tiếp tục điều tra xử lý.

Bộ GTVT cũng xử lý trách nhiệm của 1 người đứng đầu đơn vị trực thuộc bộ để xảy ra việc thamnhũng tại đơn vị trực thuộc. Mức xử lý khiển trách và luân chuyển đi đơn vị khác (tại Cục Đường thuỷ nội địa).

Bộ GTVT đánh giá, kết quả phòng, chống thamnhũng đã được sự đồng tình ủng hộ của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân. Tuy nhiên, công tác tuyên truyền phòng, chống thamnhũng còn chưa thường xuyên, đội ngũ thực hiện chức năng phòng, chống thamnhũng chưa chuyên nghiệp, đa số kiêm nhiệm. Công tác phát hiện thamnhũng và thu hồi tài sản thamnhũng còn hạn chế…

Điều này do người đứng đầu một số cơ quan, tổ chức, đơn vị chưa quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng. Còn tâm lý ngại vachạm, đùn đẩy, né tránh khi xử lý vụ việc liên quan tới tiêu cực, thamnhũng.

Bộ GTVT đánh giá những lĩnh vực do bộ quản lý tiềm ẩn nguycơ tiêu cực, lãng phí dễ xảy ra thamnhũng như: quản lý đầu tư xây dựng, quản lý thu chi ngân sách, quản lý trạm thu phí; kiểm tra tải trọng, đăng kiểm phương tiện; đào tạo và sát hạch cấp giấy phép lái xe; duy tu nạovét luồng sông, luồng biển…

Do đó, thời gian tới công tác phòng, chống thamnhũng được Bộ GTVT xác định là một trong các nhiệm vụ trọng tâm, sẽ tiếp tục triển khai mạnh mẽ, với phương châm: không có vùngcấm, không có ngoại lệ; không có đặc quyền, đặc lợi.

Về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016 – 2020, trong sử dụng ngân sách, khâu lập, thẩm định, phê duyệt, phân bổ dự toán đã tiết kiệm hơn 29,8 tỷ đồng; tiết kiệm hơn 266 tỷ đồng trong chi cho hoạt động quản lý hành chính và của các đơn vị khác; tiết kiệm hơn 2 tỷ đồng trong mua sắm, sửa chữa phương tiện đi lại; tiết kiệm hơn 111 tỷ đồng từ thực hiện cơ chế khoán chi, giao quyền tự chủ cho các đơn vị…

Nhóm công việc được Bộ GTVT tiết kiệm nhiều nhất là đầu tư xây dựng cơ bản. Cụ thể, trong thẩm định, phê duyệt dự án, tổng dự toán tiết kiệm hơn 2.598 tỷ đồng; qua đấu thầu tiết kiệm hơn 4.981 tỷ đồng; thực hiện đầu tư, thi công tiết kiêm được khoảng 6 tỷ đồng; qua thẩm tra, phê duyệt quyết toán tiết kiệm được khoảng 18 tỷ đồng. Tại khối doanh nghiệp tiết kiệm được hơn 24.000 tỷ đồng.